İşletmeler için oldukça önem taşıyan “hammaddede kalite ön tahmini” konusunun en kritik noktası, doğru örnek alımıdır.