İletişim

İletişim Bilgilerimiz

Akhisar Fabrika

Adres : 3 Cad. No:19 Akhisar O.S.B Kayalıoğlu Beldesi 45230
Akhisar / MANİSA

Tel : +90 236 427 22 66
Tel : +90 541 853 54 80
Fax : +90 236 427 26 94
E-mail: info@abptds.com

Ankara

Adres : Smk Tower Konutkent Mah. 3028 Cad. No:6/109
Çankaya/Ankara

Tel : +90 312 397 43 30
Fax : +90 312 397 23 49