Mısır Kurutma Neden Önemlidir ?

Mısır, insanların gıda ihtiyacını karşılayan önemli bir tahıl olup, hasat sırasında yüksek nem oranlarına sahiptir. Mısırın üretiminden sonraki en önemli problemi kurutmadır.

Mısırın işlenip uzun süre bozulmadan saklanabilmesi için, %24-25 kuru baza göre olan hasat nemini, %14 kb’ın altına düşürmek gerekir.

Kurutmanın amacı;

Tahıl üretim verimliliğini arttırmak, ekim alanlarından daha fazla yararlanmak, hasat sonrasında yüksek nem oranına sahip tahılın bozulmadan uzun süre saklanabilmesi için, küf ve çürümeden meydana gelen kayıplarla, zararlı böceklerin etkilerini azaltmaktır.

Ürünün güneş altına bırakılarak doğal olarak kurutulması birçok olumsuzluğu beraberinde getirmektedir. Bundan dolayı doğal kurumanın olumsuz etkilerinden etkilenmemek için, yapay yolla kurutmanın avantajlarından yararlanılacaktır.

 

 

Tarımsal ürünlerin kurutulmasındaki amaç; depolama süresi içerisinde ürünün bozulmadan saklanmasını sağlamaktır. Ürün nemi, ortam sıcaklığı, ortamdaki oksijen miktarı, zararlı mikroorganizmalar ürünlerin bozulmasına neden olan başlıca etmenlerdir Mısırın hasat edilip işlendikten sonra uzun süre bozulmadan veya küflenmeden saklanabilmesi için; kuru baza göre %24-25 civarında olan hasat neminin, 6 aydan az bir zaman dilimi için yapılacak olan depolama için % 15 nem oranına kadar kurutulmalıdır. Daha uzun süreli depolamalarda ise; nem oranının kuru baza göre %14’ e indirilmesi gerekir.

TSE tarafından yayımlanan, TS 3415‘ nolu standart mısırın tanımı,

sınıflandırılması, ambalajlanması vb. temel konuları kapsamaktadır. Bu standarda göre mısıra ait temel özellikler şu şekilde belirtilmektedir (TSE, 1979) :

1. Kendine özgü koku, tat ve renkte olmalı, yabancı tat ve koku, özellikle kızışma ve küf kokusu olmamalı,

2. İçerisinde canlı böcekler bulunmamalı,

3. Islak ve % 15’den fazla rutubetli olmamalıdır.

TSE tarafından belirlenen bu temel standart özelliklerinden olan nem oranı; alım-satım yapan herkes tarafından yaygın şekilde dikkate alınmaktadır. Mısıra ait TSE standardında temel özelliklerin başında yer alan nem, piyasanın yerleşik kuralı haline dönüşmüştür ve bu özelliğinden dolayı da mısır pazarlamasında dikkat edilen en önemli kriterdir. Nem oranının önemli derecede dikkate alınmasının nedeni ise mısırın hasat edilebilmesinin yanı sıra depolanabilmesi ya da işlenebilmesi için düşük oranda nem içermesinin zorunlu olmasıdır .